Schemat transportu drogowego

Transport to jedna z ważniejszych gałęzi usług, które wpływają na napędzanie gospodarki. Bez odpowiedniego przewozu towarów z miejsca na miejsce, nie mogłyby funkcjonować zakłady, fabryki, sklepy i inne punkty przemysłowe, usługowe, czy handlowe. Najbardziej rozpowszechniony jest transport drogowy, inaczej mówiąc kołowy, a zatem ten, który korzysta z pojazdów mechanicznych. Sprawdźmy, jakie są rodzaje transportu.

Transport całopojazdowy
Jednym z wariantów transportu drogowego jest tzw. przewóz całopojazdowy, określany międzynarodowym skrótem FTL. W ramach takiego modelu dystrybucyjnego, auto przewozowe podjeżdża pod wskazany adres nadawcy, a więc punktu, z którego ładunek ma wyjechać i zostaje załadowane. Klient płaci za całą przestrzeń paki, nawet jeżeli ładunek nie wypełnia jej w całości. Po załadunku kierowca rusza z towarem bezpośrednio do miejsca odbioru.

Transport drobnicowy
Przeciwieństwem transportu całopojazdowego, w ramach, którego płatność naliczana jest za udostępnienie całej naczepy bez względu na ilość załadowanego towaru, jest transport drobnicowy, który umożliwia wysłanie pojedynczego ładunku. Płatność naliczana jest w tym modelu za przewóz konkretnego towaru, nie zaś za całą powierzchnię transportową. Koszt wysyłki wyceniany jest oddzielnie dla każdej przesyłki. Pod uwagę brana jest waga i wymiary, a także kształt. Kierowca transportu drobnicowego realizuje zarówno odbiory towaru, jak i doręczenia od wielu i do wielu klientów, korzystając ówcześnie z terminala przeładunkowego.