Jakie są modele transportu drogowego?

Przewóz ładunków to ważne zadanie, które umożliwia pracę wielu zakładom przemysłowym, spożywczym i innym placówkom. Transport drogowy przybiera różne rodzaje. W zależności od przeznaczenia powierzchni ładunkowej można wyróżnić przewóz całopojazdowy lub drobnicowy. Wśród tych obydwu rodzajów transportu można z kolei wyróżnić pewne jego modele.

Model wahadłowy
Chyba najbardziej znanym, co wcale nie oznacza, że najbardziej powszechnym, jest model transportu wahadłowego. Polega on stałym kursie samochodu transportowego między punktem załadunkowym, a wyładunkowym. Jest to bardzo charakterystyczny model dystrybucji wykorzystywany na placach budowy. Kierowca ładuje się w hurtowni z materiałami, jedzie na plac budowy, wyładowuje towar i wraca do hurtowni, po czym powtarza czynność. Charakterystyczne tu jest, że transport odbywa się przy pomocy jednej naczepy.

Model wahadłowy ciągły
To ten sam model dystrybucji, jak opisany powyżej, z tą różnicą, że transport odbywa się przy pomocy kilku naczep. Wprowadza to oszczędność naczepy, bowiem kiedy kierowca jest w drodze na plac budowy, w hurtowni ładowana jest druga naczepa. Kiedy kierowca wraca nie musi czekać na ponowny załadunek, tylko podmienia naczepy i może niemal od razu ruszać w drogę.

Model obwodowy
Transport drogowy obwodowy występuje kiedy kierowca ładuje się w jednym miejscu raz i dostarcza towar do różnych odbiorców bez konieczności ponownego załadunku.

Model promienisty
Model promienisty występuje kiedy kierowca dysponuje jednym miejscem transportowym. Załadunek jest podobnie jak w modelu obwodowym w jednym miejscu, a wyładunek w różnych, jednak tutaj kierowca po każdym wyładunku wraca na ponowny załadunek.