Rola spedytora w transporcie drogowym

Jak ważną gałęzią gospodarki jest transport nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Przewóz towarów warunkuje prawidłowe działanie zarówno zakładów przemysłowych, jak i punktów usługowo-handlowych. Dlatego, transport drogowy to branża, w której wciąż jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców do pracy. To dziedzina, która nie ma zastoju i stale się rozwija. Żeby jednak transport mógł działać tak, jak powinien, potrzebna jest odpowiednia praca operacyjna, która zapewni ciąg dostaw i uporządkuje trasy dystrybucyjne. Zadanie to spoczywa w rękach spedytora. Sprawdźmy, jak wygląda jego praca.

Rozdział dystrybucji
Jednym z najważniejszych obowiązków, które należą do spedytora jest podział ładunków na strefy doręczenia i przyporządkowanie do nich odpowiednich kierowców. Dystrybucja towaru musi uwzględniać ładowność aut przewozowych, odległości, wykupione godziny doręczenia, typy dróg (nie na wszystkie drogi może wjechać transport ciężki), ilość ładunków, sposób rozładunku i odpowiednio dobrane do niego auto transportowe.

Znalezienie ładunków
Podział dystrybucji to nie wszystko. Dla każdej firmy transportowej najważniejszy jest wynik finansowy, a ten może być korzystny jedynie wtedy, gdy kierowcą nie jeżdżą z pustą powierzchnią ładunkową. Spedytor ma zatem za zadanie również znalezienie ładunków dla swoich kierowców, inaczej mówiąc, zapewnienie im pracy. Chodzi o to, żeby auta transportowe po rozwiezieniu (doręczeniu) wszystkich przesyłek, nie wracały do firmy „na pusto” jak zwykło się kolokwialnie mówić w branży. Spedytor musi zorganizować kierowcy, tzw. odbiory, a więc ładunki, które kierowca musi tym razem już nie doręczyć, a odebrać od nadawcy i zwieźć je do firmy.